Veel gestelde vragen

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ons telefoonnummer is: 010-420 63 47

Ons mailadres is: Info@derkszeefdruk.nl


Hoe kan ik het beste mijn bestanden aanleveren?

Om de samenwerking in goede banen te laten lopen, is het belangrijk dat u zich aan onderstaande voorwaarden houdt.
Graag de volgende punten vermelden bij bevestiging van uw order of aanvraag van offerte.

Uw gegevens: naam
adres
postcode/plaats
tel/fax

Ontwerpnaam / ordernummer
Artikelen , aantal , maten
Bedrukkings plaats
Bedrukkings formaat
Drukkleuren per positie

Graag krijgen wij de volgende bestandsformaten aangeleverd:

Gevectoriseerde .eps - .ai - .pdf in lettercontouren.
Ook .jpg, .psd, .tiff, bestanden kunnen worden aangeleverd, dit zijn echter bestandsformaten die niet direct kunnen worden uitgedraaid als kleurgescheiden films. Bij het bewerken van deze bestanden brengen wij dtp kosten in rekening. Na het zien van uw bestand bepalen wij vooraf de kosten, zodat u nooit voor verassingen komt te staan.

DTP programma's [Apple Macintosh]:
- Adobe Illustrator CS 6 of lager
- Adobe Photoshop CC of lager
- Adobe Acrobat 7.0

Werkt u zelf met een hogere versie, bewaar dan uw bestanden in een versie die compatible is met onze programma versies of lager.

Werkt u met andere softwarepaketten zoals CorelDraw, Signmaker of Publisher, exporteer het bestand dan als .ai of .eps, converteer letterfonts naar contouren/curves (deze optie geldt ook voor het gebruik van pc fonts in illustrator documenten, pc fonts zijn niet compatible met macintosh fonts).

Bij het aanleveren van bestanden voor full color de bestanden omzetten naar CMYK modus (geen RGB).

Als u hier nog vragen over heeft kunt u bellen met:
DTP-afdeling: 010 4206347

Hoe kan bedrukte kleding gewassen worden?

Voor het wassen de textiel binnenste buiten draaien.
Wastemperatuur voor alle textiel max. 40°C.
Niet drogen in een droger en de opdruk niet strijken.

Nylon producten mogen ook niet gecentrifugeerd worden.

Hoe verloopt een order?

U geeft de order aan ons door.

Wij bevestigen deze met een leverdatum.

U stuurt ons het textiel of wij bestellen deze voor u.

U zorgt dat het artwork ruim optijd bij ons aanwezig is.

U ontvangt van ons een digitale proef.

Deze geeft u akkoord of eventuele wijzigingen geeft u op dat moment door.

Na akkoord draaien wij de films uit en maken de zeeframen.

Op de geplande datum wordt uw order gedrukt.

Wij laten u weten dat uw order klaar ligt.

U komt deze halen of wij verzenden de order voor u.

 

Kan mijn order bezorgd worden?

Wij kunnen uw textiel / artikelen neutraal verzenden.  Per postpakket of koerier door heel Nederland.

Pakketten tot 30 kilo, boven de 30 kilo wordt een pallet verzending.

Privacy AVG Derks Zeefdruk b.v.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Derks Zeefdruk b.v. Derks Zeefdruk b.v is een zeefdrukkerij waar we kleding/ transfers/ stickers drukken, printen en bewerken.

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Derks Zeefdruk b.v. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Derks Zeefdruk b.v neem dan gerust contact op!

 

privacy@derkszeefdruk.nl

 

Derks Zeefdruk b.v.

A. Kuijlstraat 11-13

3066GS Rotterdam

Tel: 010-4206347

www.derkszeefdruk.nl

KvK. Rotterdam 24257746

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Derks Zeefdruk b.v. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Adres gegevens voor het versturen van facturen en bestellingen.

02. Logo’s teksten door u aangeleverd voor het verwerken van orders.

03 Transfers voor het verwerken van orders.

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Derks Zeefdruk b.v. maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Het versturen van e-mail.

Jouw e-mailadres en voornaam/ bedrijfs naam / contact persoon worden opgeslagen in Mail. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Ben je het niet eens met de opslag van deze gegevens dan kan je een mail sturen naar privacy@derkszeefdruk.nl.

 

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Derks Zeefdruk b.v. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.De persoonsgegevens die door Derkszeefdruk b.v. worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Derks Zeefdruk b.v. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd

door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van www.derkszeefdruk.nl prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Derks Zeefdruk b.v. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Derks Zeedruk b.v..

Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Derks Zeefdruk b.v.Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Derks Zeefdruk b.v. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Derks Zeefdruk b.v. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.Als de gevens, logo’s en films zijn overgedragen aan een andere partij kan het bij een nieuwe order bij Derks Zeefdruk b.v. zorgen voor extra kosten. zoals kosten voor het maken van nieuwe proeven en of films.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Derks Zeefdruk b.v. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Derks Zeefdruk b.v. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Wil jij niet dat Derks Zeefdruk b.v. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@derkszeefdruk.nl

 

Plichten

Derks Zeefdruk b.v. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Derks Zeefdruk b.v. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact te houden over orders. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Derks Zeefdruk b.v. de betreffende dienst niet aanbieden.Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Derks Zeefdruk.b.v met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Derks Zeefdruk b.v. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Derks Zeefdruk b.v. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Derks Zeefdruk b.v. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@derkszeefdruk.nl

A. Kuijlstraat 11-13

3066GS Rotterdam

010-4206347

www.derkszeefdruk.nl

Algemene leverings voorwaarden

 

K.v.K. nr. 24257746

 

Artikel 1 Definities.

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder adviseur c.q. leverancier de gebruiker(Derks Zeefdruk bv) van deze

algemene voorwaarden. Opdrachtgever c.q. cliënt degene die met Derks zeefdruk bv in een (pre-) contractuele verhouding staat.

 

1.2 daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over goederen worden daaronder verstaan zowel de

door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

 

1.3 daar waarin deze algemene voorwaarden of tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomsten wordt verwezen

naar een internationaal gedefinieerd beding (bv. C.O.D., ex-works, GIG ect.) dient een dergelijk beding te worden verstaan

in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde incoterms 1990.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen

leverancier en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

2.2 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende)

overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene

verkoop- en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 

3.1 Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor leverancier vrijblijvend tenzij deze een

termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden

en in normale werktijden.

 

3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het

aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door leverancier verstrekte

gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaande bericht en binden

de leverancier niet.

 

Artikel 4 Prijzen

 

4.1 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Nederlandse

Euro's en zijn gebaseerd op de op dat moment kosten bepalende factoren.

 

4.2 Leverancier heeft ten alle tijden het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde

minium hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen,

 

5.1 Ingeval leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal

ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering

van reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

 

5.2 Leverancier is uitsluitend gehouden vooral een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden

indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de cliënt is bedongen.

In dat geval verplicht leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en

na ontvangst van de reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt welke drukproef geacht

wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen na verzending schriftelijk op de ptoefdruk is gereageerd.

 

Artikel 6 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

 

6.1Advieseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend

op te treden.

 

6.2 Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Ook na beëindiging van

de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekent wordt met betrekking tot

de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten.

 

6.3 In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot

creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte productaanvragen van niet

concreet omschreven producten is cliënt in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen

een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

 

Artikel 7 Leveringen en levertijd.

 

7.1 Opgegeven levertijd zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

7.2 De levertijd gaat in op het laatste navolgende tijdstip: al de dag van totstandkoming van de overeenkomst.b)

de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk bescheiden gegevens

vergunningen en dergelijke.c) de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt

eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 

7.3 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is leverancier gerechtigd de levering op te

schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden n betaling te

vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten,een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan

cliënt te betalen.

 

7.4 Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier

onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien die

nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen , oorlog,

oorlogsgevaar, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers.

 

7.5 Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde

producten maximaal 10% meer of minder dan overeengekomen hoeveelheden te leveren en te factureren.

 

7.6 Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is na goed overleg vooraf toegestaan, waarbij iedere zending

afzonderlijk betaalbaar is.

 

7.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde de door leverancier

opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting,

importverplichtingen of andere belastingen, heffingen en verplichtingen en exclusief de kosten van lading lossen,

transport en verzending.

 

7.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken

worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden

en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

 

7.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien

de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge

van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

 

7.10 Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen veertien dagen na

ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier.

 

7.11 Indien leverancier een model monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts wijze van aanduiding de

hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster model of boorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 7

is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Reclames

 

8.1 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering der

zaken te geschieden bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

 

8.2 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te

geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als verval termijn te ge3lden heeft.

 

8.3 Reclames ter zake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na

factuurdatum schriftelijk te worden vermeld, welke termijn als verval termijn te gelden heeft.

 

8.4 Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt

het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde van die diensten,

zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven.

 

8.5 Door leverancier als ondeugdelijk goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag

worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting

 

8.6 Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van

cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

 

9.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs

voor al deze goederen geheel is voldaan.

 

9.2 Indien leverancier in het kader van de cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door de cliënt te

vergoeden werkzaamheden verricht geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van

leverancier geheel heeft voldaan.

 

9.3 De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die leverancier jegens cliënt mocht

verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier.

 

9.4 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden

of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf

waarbij cliënt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen

op de voet van het bepaalde in dit artikel.

 

9.5 Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en

verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden

op de wijze aangegeven in art. 3.239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt

 

9.6 Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekortschiet of leverancier goede

grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is leverancier gerechtigd de onder

eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de

marktwaarden, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming

gevallen kosten.

 

Artikel 10 Betaling

 

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan

leverancier netto binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

 

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt van cliënt in de eerste plaats

in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van

de onbetaalde gelaten facturen.

 

10.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer

toegestaan.

 

10.4 Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren of met de levering voort te gaan naar haar oordeel voldoende

vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlagen, waarbij leverancier

gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt ook in geval een vaste

levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen

wegens te late c.q. niet uitvoering van leverancier.

 

10.5 Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier

zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rent in rekening

te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over

het factuurbedrag.

 

10.6 Alle door leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden berekend

naar ratio van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven met dien vertanden dat deze

minimaal € 150.00 zullen bedragen. de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen

hoofdsom en wel als volgt:

 

over de eerste € 6.500,00 15%

 

over het meerdere tot € 13.000,00 10%

 

over het meerdere tot € 32.500,00 8%

 

over het meerdere tot € 130.000,00 5%

 

over het meerdere boven € 130.000,00 3 %

 

10.7 Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande vorderingen

onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

11.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van leverancier niet

aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid tot uitvoering van de

overeenkomst gebezigd.

 

11.2 Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of anders indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12 Ontwerpen, modellen, ect.

 

12.1 Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen gereedschappen e.d. die door leverancier worden

gehanteerd blijven, ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en

moge derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering

van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt worden.

 

12.2 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derde, ter zake van de in het voorgaande lid genoemde goederen

afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 13 Geschillen/ toepasselijk recht

 

13.01 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn,

is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle

geschillen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van leverancier.

 

13.3 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe

deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

 

Copyright Derks Zeefdruk BV | info@derkszeefdruk.nl | Tel: 010 - 420 63 47 | Fax: 010 - 455 27 43